Service Charges & Fees

ವಿವರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೊಂಡಿರುವ ಸೇವಾಶುಲ್ಕ
ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಸಾಲ/ ಗೃಹಸಾಲ/ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಸಾಲ/ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಸಾಲ/ ಓ.ಡಿ.ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ
ಸಾಲ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ (ಇತರೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ) ಶೇ 1.50 ರಷ್ಟು+ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ.
ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ (ನೇಕಾರಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ) ಶೇ.1.25 ರಷ್ಟು + ಜಿಎಸ್‌ಟಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನಿತ ಸಾಲ ಶೇ 1 ಮತ್ತು 3ರ ಬಡ್ಡಿದರದ ನೇಕಾರಿಕೆ ಸಾಲಗಳು ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಶೇ 1 ರಷ್ಟು + ಜಿ.ಎಸ್‌ ಟಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ)
ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನಿತ – ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಸಾಲ (1+1 ಮಗ್ಗ/ಜಾಕಾರ್ಡ್) ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಶೇ 1 ರಷ್ಟು+ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ(ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ)
ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ
ವಾಹನ ಸಾಲಗಳಿಗೆ(ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಡ್ಡಿ ದರ) ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಶೇ 1.50 ರಷ್ಟು + ಜಿಎಸ್‌ ಟಿ. (ಕನಿಷ್ಠ ರೂ.1000/-)
ವಾಹನ ಸಾಲ (ಇ. ಎಂ.ಐ) ರೂ.1000/- + ಜಿ.ಎಸ್‌ ಟಿ.
ಸ್ವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಸಾಲ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಶೇ 1 ರಷ್ಟು + ಜಿ.ಎಸ್‌ ಟಿ.
ವೇತನ ಆಧಾರಿತ ಸಾಲ (ರೂ.5.00 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ) ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಶೇ 1 ರಷ್ಟು + ಜಿ.ಎಸ್‌ ಟಿ.
ಅವಧಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ- ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ  :                                           2 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲದ ಹೊರಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಶೇ.2.5 ರಷ್ಟು + ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.
2 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 5 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲದ ಹೊರಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಶೇ.2.5 ರಷ್ಟು + ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ
 5 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಸಾಲದ  ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಶೇ.1 + ಜಿಎಸ್‌ಟಿ
ವೇತನ ಆಧಾರಿತ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಶೆ.3 + ಜಿಎಸ್‌ಟಿ
ಇ.ಎಂ.ಐ ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ  :                                             ಸಾಲ ಪಡೆದ ದಿನಾಂಕ ದಿಂದ 5 ವರ್ಷ ದೊಳಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲದ ಹೊರಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಶೇ.3ರಷ್ಟು + ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.
ಸಾಲ ಪಡೆದ ದಿನಾಂಕ ದಿಂದ 5 ವರ್ಷ  ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 08 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲದ ಹೊರಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಶೇ.1.5ರಷ್ಟು + ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ
ಸಾಲ ಪಡೆದ ದಿನಾಂಕ ದಿಂದ 8 ವರ್ಷ  ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 12 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲದ ಹೊರಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಶೇ.1.ರಷ್ಟು + ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ
ಸಾಲದ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಗೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಪಾವತಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ರೂ.250/- +  ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ
ಡಿ.ಡಿ ಶುಲ್ಕ ಕನಿಷ್ಠ.ರೂ.25/-
ರೂ. 20,000/- ವರಗೆ
ರೂ.0.75ಪೈ  ಪ್ರತಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ರೂ.1000/-
(ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ)
ಪೇ ಆರ್ಡರ್/‌ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಚೆಕ್‌ ಶುಲ್ಕ ಕನಿಷ್ಠ.ರೂ.25/-
ರೂ. 20,000/- ವರಗೆ
ರೂ.0.75ಪೈ  ಪ್ರತಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ರೂ.1000/-
(ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ)
ಡಿ.ಡಿ /ಪೇ ಆರ್ಡರ್‌ ವಾಪಸಾತಿ/ ನವೀಕರಣ ಶುಲ್ಕ ರೂ.25,000/- ವರೆಗೆ ರೂ. 50/-  ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ರೂ.100/-
(ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ)
ಪರಸ್ಥಳದ ಚೆಕ್ಕು ತೀರುವಳಿ ಶುಲ್ಕ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ 5000/-ವರೆಗೆ ರೂ.25/- +ಜಿ ಎಸ್.ಟಿ
 5001/-ರಿಂದ 10000/- ವರೆಗೆ ರೂ.50/- + ಜಿ ಎಸ್.ಟಿ
 10001/-ರಿಂದ 100,000/- ವರೆಗೆ ರೂ.100/- + ಜಿ ಎಸ್.ಟಿ
ರೂ.100,000/- ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ರೂ.150/- + ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ
ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಗೆ 10000-ವರೆಗೆ ರೂ.50/- +ಜಿ ಎಸ್.ಟಿ
10001/-ರಿಂದ 100,000/- ವರೆಗೆ ರೂ.100/- + ಜಿ ಎಸ್.ಟಿ
ರೂ.100,000/- ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ರೂ.150/- + ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ
ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ
ಚೆಕ್‌ ಪುಸ್ತಕ ನೀಡಿಕೆ ಶುಲ್ಕ ರೂ.1.50 ಪ್ರತಿ ಹಾಳೆಗೆ + ಜಿ.ಎಸ್‌.ಟಿ
ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಓ.ಡಿ. ಖಾತೆಗಳಿಗೆ
ರೂ.2. ಪ್ರತಿ ಹಾಳೆಗೆ + ಜಿ.ಎಸ್‌.ಟಿ
ಸಾದಿಲ್ವಾರು ವೆಚ್ಚ ರೂ.1/- ಪ್ರತಿ ನಮೂದಿಗೆ + ಜಿ.ಎಸ್‌ ಟಿ
ಕನಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ರೂ.50/- + ಜಿ. ಎಸ್‌ .ಟಿ
ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಓ.ಡಿ. ಖಾತೆಗಳಿಗೆ
(ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೂ.5.00 ಲಕ್ಷ ಶಿಲ್ಕನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
ತೀರುವಳಿ ಚೆಕ್ಕುಗಳ ವಾಪಸಾತಿ ಶುಲ್ಕ (ಹೊರ ಹೋಗುವ ಒಳ ಬರುವ ಚೆಕ್ಕುಗಳು) ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ 10000/-ವರೆಗೆ ರೂ.50/- + ಜಿ ಎಸ್.ಟಿ
 ರೂ.10000/- ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ರೂ.1/-ಪ್ರತಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೆ + ಜಿ ಎಸ್.ಟಿ
ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ರೂ.250/- + ಜಿ. ಎಸ್‌ .ಟಿ
                    ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಓ.ಡಿ. ಖಾತೆಗಳಿಗೆ :-                             50000/-ವರೆಗೆ ರೂ.75/- + ಜಿ ಎಸ್.ಟಿ
 ರೂ.50001/- ರಿಂದ ರೂ.100000/ ವರೆಗೆ  ರೂ.100+ ಜಿ ಎಸ್.ಟಿ
 ರೂ.100000/- ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ರೂ.200/- + ಜಿ ಎಸ್.ಟಿ
ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ರೂ.500/- + ಜಿ. ಎಸ್‌ .ಟಿ
ಮೊದಲಬಾರಿಗೆ ಉಚಿತ
ನಂತರ ನೀಡುವಂತ ಪಾಸ್‌ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ  ರೂ.50/- + ಜಿ.ಎಸ್‌.ಟಿ
ಪಾಸ್‌ ಪುಸ್ತಕ/ ಪಾಸ್‌ ಶೀಟ್‌ ನೀಡಿಕೆ ಶುಲ್ಕ
ಮೊದಲ ಪುಟಕ್ಕೆರೂ.50/- + ಜಿ.ಎಸ್‌ ಟಿ
ನಂತರದ ಪುಟಗಳಿಗೆ  ರೂ.10/- + ಜಿ.ಎಸ್‌.ಟಿ ಪ್ರತಿ ಪುಟಕ್ಕೆ
ಚೆಕ್ಕುಗಳ ಪಾವತಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ರೂ. 50/- ಪ್ರತಿ ಚೆಕ್ಕಿಗೆ
ಶುಲ್ಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ರೂ.200/- + ಜಿ. ಎಸ್‌ .ಟಿ
ಖಾತೆ ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ರೂ.200 + ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ
ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಖಾತೆ ಖೈದುಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ
ಮಾದರಿ ಸಹಿ ಹಾಗೂ ಪೋಟೋ ರೂ.200 + ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ
ದೃಢೀಕರಣದ ಶುಲ್ಕ
ಇತರೆ  ಯಾವುದೇ ರೂ.200 + ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ
ದೃಢೀಕರಣದ ಶುಲ್ಕ
ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ/ ಮೀರಳತೆ ಸಾಲಗಳ ರೂ.100 + ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ  (ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ)
ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ (ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೂ.5.00 ಲಕ್ಷ ಶಿಲ್ಕನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
ಸದಸ್ಯತ್ವದ / ಸಾಲದ  ಅರ್ಜಿಗಳು
      ಅಪ್ರೈಸರ್‌ ಶುಲ್ಕ                                            ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ
ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಅರ್ಜಿ                                                                ರೂ.10  + ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ
ನಾಮಾಂಕಿತ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಅರ್ಜಿ      ರೂ.100/-(ನಾಮಿನಲ್‌ )                             ರೂ.20  + ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ
ಐ.ಪಿ.ಎಲ್/‌ ಹೆಚ್‌ ಎಲ್/‌ ಓ.ಡಿ  ಅರ್ಜಿ      ರೂ. 100/-                                           ರೂ.10  + ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ
ನೇಕಾರಿಕೆ ಸಾಲಗಳು      ರೂ. 100/-                                           ರೂ.10  + ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ
ವಾಹನ ಸಾಲಗಳು ( ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ )      ರೂ.  50/-                                            ರೂ.10  + ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ
ವಾಹನ ಸಾಲಗಳು ( ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ವಾಹನ )      ರೂ.100/-                                            ರೂ.10  + ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ
ಸ್ವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಾಲ      ರೂ. 50/-                                             ರೂ.10  + ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ
ಸಿಬಂದ್ದಿ  ಸ್ವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಾಲ                                                                 ರೂ.10  + ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ
ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಆಧಾರ ಸಾಲ      ರೂ.100/-                                            ರೂ.10  + ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ                                                                ರೂ.10  + ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ
ಇ-ಸ್ಟಾಂಪ್‌ ಪೇಪರ್‌ ಖರೀದಿ ಶುಲ್ಕ
ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ       + ಜಿ.ಎಸ್‌.ಟಿ         ಒಟ್ಟು
ರೂ. 10/- ರಿಂದ  99  ವರೆಗೆ ರೂ. 8.48    + ರೂ. 1.52  =  ರೂ.10.00
ರೂ. 100/- ರಿಂದ  199  ವರೆಗೆ ರೂ. 12.72   + ರೂ. 2.28 = ರೂ.15.00
ರೂ. 200/- ರಿಂದ  999  ವರೆಗೆ ರೂ.16.95    +  ರೂ.3.05 = ರೂ. 20.00
ರೂ. 1000/- ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ರೂ. 42.38   +  ರೂ. 7.62 =ರೂ.50.00